Location: Home > Research > Papers >

Jingwei Zhai

Time:2013-08-03 14:36 Author:Yongchang Li Hits:

Published Papers:

1.Qinglin Zhao, Bin Hu, Li Liu, Martyn Ratcliffe, Hong Peng, Jingwei Zhai, Lanlan Li, Qiuxia Shi, Quanying Liu, Yanbing Qi (2012) An EEG based nonlinearity analysis method for schizophrenia diagnosis. The IASTED International Conference Biomedical Engineering (BioMed 2012), 2012 Innsbruck, Austria

Infographic